Fitbod

  • نسخه 4.11.1
  • 109.1 MB

توضیحات

بهترین نتیجه از ورزش به لطف هوش ماشینی و حرکاتی با تعداد ست و وزن بهینه‌شده برای بدن طی برنامه‌ای شخصی. هک اختصاصی Fitbod، بدون نیاز به ۱۷۰ دلار هزینه،