Fitbod

  • نسخه 4.16.0
  • 110.3 MB

توضیحات

بهترین نتیجه از ورزش به لطف هوش ماشینی و حرکاتی با تعداد ست و وزن بهینه‌شده برای بدن طی برنامه‌ای شخصی. هک اختصاصی Fitbod، بدون نیاز به ۱۷۰ دلار هزینه،