MyRightel

  • نسخه 5.5.0
  • 12.7 MB

توضیحات

با استفاده از «رایتل من» می‌توانید بسیاری از امور مربوط به سیمکارت نظیر خرید بسته، شارژ ریالی، مشاهده گزارش بسته، مشاهده و پرداخت صورت‌حساب، بررسی نواحی تحت پوشش، فروشگاه‌های رایتل، ثبت مشکل، و درخواست دریافت ریز ‌ارتباطات را بدون نیاز به برقراری تماس با مرکز خدمات مشتریان رایتل انجام دهید.