Coach Guitar

  • نسخه 7.1.3
  • 175.1 MB

توضیحات

با شیوه‌ای جدید و جالب، شیوه‌ی نوازندگی گیتار را یاد گرفته و با تمرین‌های اصولی، مهارت خود را افزایش دهید. در Coach Guitar هر انگشت دست با یک رنگ مشخص شده و سپس این رنگ‌ها روی سیم‌های گیتار قرار می‌گیرند. با گذاشتن انگشت نظیر با آن رنگ روی سیستم مشخص‌شده روی گیتار، نوت مد نظر نواخته شده و انجام پیوسته این کار، موجب تکمیل آهنگ در حال نواختن می‌شود. پس از گذر از این مرحله، کافیست تمرینات خود را زیاد کنید تا در نواختن هر آهنگ مهارت خود را افزایش دهید.