WhatsApp III

  • نسخه 2.21.81
  • 115.3 MB

توضیحات

نسخه ثانویه WhatsApp، جهت استفاده از این پیام‌رسان پرطرفدار با چند شماره مختلف روی یک دستگاه و در کنار WhatsApp اصلی.