WhatsApp III

  • نسخه 23.20.79
  • 107.3 MB

توضیحات

نسخه ثانویه WhatsApp، جهت استفاده از این پیام‌رسان پرطرفدار با چند شماره مختلف روی یک دستگاه و در کنار WhatsApp اصلی.