WhatsApp II

  • نسخه 22.16.77
  • 77.3 MB

توضیحات

نسخه ثانویه WhatsApp، جهت استفاده از این پیام‌رسان پرطرفدار با چند شماره مختلف روی یک دستگاه و در کنار WhatsApp اصلی.