WhatsApp I

  • نسخه 24.4.78
  • 104.6 MB

توضیحات

نسخه ثانویه WhatsApp، جهت استفاده از این پیام‌رسان پرطرفدار با چند شماره مختلف روی یک دستگاه و در کنار WhatsApp اصلی.