Weird Type

  • نسخه 1.1.1
  • 13 MB

توضیحات

با استفاده از فناوری AR آی‌اواس ۱۱ به محیط فیزیکی اطراف خود نوشته‌های سه‌بعدی اضافه کرده و با استفاده از دوربین آیفون بین آن‌ها حرکت کنید.