WatchOS 4 Beta Profile

  • نسخه

توضیحات

پس از ثبت UDID دستگاهتان به کمک سرویس ثبت UDID و نصب این پروفایل روی دستگاهتان، خواهید توانست از بخش Software Update نسخه‌های آزمایشی واچ اواس را که به فواصل منظمی منتشر می‌شوند روی گوشیتان نصب کنید.