Unify

  • نسخه 2.17.0
  • 15.6 MB

توضیحات

به کمک قدرت تصاویر لایو آیفون، بهترین حالت چهره هر یک از افراد در یک عکس گروهی را انتخاب کرده و با ترکیب آن‌ها یک عکس بدون اشکال بسازید.