Unify

  • نسخه 2.16.0
  • 16.3 MB

توضیحات

به کمک قدرت تصاویر لایو آیفون، بهترین حالت چهره هر یک از افراد در یک عکس گروهی را انتخاب کرده و با ترکیب آن‌ها یک عکس بدون اشکال بسازید.