Starman

  • نسخه 1.3
  • 192.9 MB

توضیحات

تاریکی یا نور؛ کدام یک بر دیگری غلبه خواهد کرد؟ تعیین‌کننده شما هستید. بازی پرافتخار و معمایی Starman، برنده جوایز بزرگ و متعدد.