Starman

  • نسخه 1.2.5
  • 168.9 MB

توضیحات

تاریکی یا نور؛ کدام یک بر دیگری غلبه خواهد کرد؟ تعیین‌کننده شما هستید. بازی پرافتخار و معمایی Starman، برنده جوایز بزرگ و متعدد.