Snapthread

  • نسخه 2.4.6
  • 31.6 MB

توضیحات

تصاویر Live ثبت‌شده توسط دوربین آیفون را به همدیگر بچسبانید، ویرایش‌های دلخواه را روی ویدئو انجام دهید و از خاطراتتان در قالب ویدئویی باکیفیت خروجی بگیرید. هک اختصاصی Snapthread بدون نیاز به خریدهای درون‌اپی.