Smart Cleaner

  • نسخه 8.5
  • 34.8 MB

توضیحات

با یک پاکسازی هوشمند شر اطلاعات اضافی را از دفترچه تلفن و گالری دستگاهتان کم کرده و فضای خالی روی دستگاهتان را افزایش دهید.