Shadowmatic

  • نسخه 2.1.1
  • 408.8 MB

توضیحات

اشکال بی‌معنایی که در اختیارتان قرار می‌گیرد را در فضا چرخانده و شکل مورد نظر هر مرحله را با سایه‌ی اجسام بسازید. با بیش از ۱۰۰ مرحله در ۱۵ اتاق مختلف.