Screeny 3

  • نسخه 2.0.9
  • 17.3 MB

توضیحات

گوشیتان را از اطلاعات اضافی و بیهوده خالی کرده و فضای خالی در دسترس را افزایش دهید. اپلیکیشن پولی Screeny برای شناسایی سریع اسکرین‌شات‌ها، حذف ویدئو از تصاویر لایو و پاکسازی سریع تصاویر گالری، جهت دریافت رایگان.