Quick Cleaner

  • نسخه 1.2
  • 22.1 MB

توضیحات

اطلاعات تکراری روی گوشیتان را به طور هوشمند شناسایی کنید، نمونه‌های اضافی را حذف نمایید، و با از بین بردن اطلاعات زائد فضای خالی گوشیتان را افزایش دهید.