PinHeads

  • نسخه 1.2
  • 24 KB

توضیحات

قابلیت iOS 14 برای پین‌کردن چت‌های منتخب در اپلیکیشن Messages را هم اکنون در iOS 13 تجربه کنید! توییک انحصاری PinHeads، کاری از تیم iDevelop، مخصوص دستگاه‌های جیلبریک‌شده.