Pic Cleaner

  • نسخه 1.1.1
  • 7.4 MB

توضیحات

عادت دارید از هر صحنه چندین عکس بگیرید تا به نتیجه مطلوب برسید؟ فضای خالی زیادی از گوشیتان توسط عکس‌های تکراری و بیهوده از بین رفته است. به کمک اپلیکیشن Pic Cleaner می‌توانید از شر تمامی این فایل‌های اضافی رها شوید.