Phone Cleaner

  • نسخه 1.3.2
  • 29 MB

توضیحات

گوشی شما پر از اطلاعات اضافی است. به کمک یک ابزار قدرتمند، بسیاری از فایل‌های تکراری، زائد و اضافی را پاک کرده و فضای خالی دستگاهتان را افزایش دهید.