IGSaveVoice

  • نسخه 1.0
  • 10 KB

توضیحات

پیام‌های صوتی‌ای که در بخش دایرکت اینستاگرام دریافت می‌کنید را به سادگی ذخیره کرده و فایل پیام دریافتی را به اشتراک بگذارید. توییک اختصاصی IGSaveVoice، کاری از تیم iDevelop مخصوص دستگاه‌های جیلبریک‌شده.

برای ذخیره‌سازی، انگشت خود را روی پیام صوتی دریافت‌شده نگه دارید.