Flic

  • نسخه 2.0.3
  • 9.7 MB

توضیحات

گوشیتان جا برای نفس‌کشیدن ندارد؟! یک ابزار حرفه‌ای برای پاک‌کردن عکس‌ها و فیلم‌های اضافی این مشکل را به سریع‌ترین شکل برایتان حل می‌کند.