EXIF Viewer

  • نسخه 6.2
  • 41.3 MB

توضیحات

به اطلاعات مخفی تصاویر دسترسی پیدا کرده و اطلاعاتی نظیر مدل دوربین، تنظیمات دوربین، زمان ثبت عکس و محل ثبت را مشاهده، ویرایش و حذف کنید. اپلیکیشن کاربردی و ۵ دلاری EXIF Viewer جهت دریافت رایگان.