Bad North

  • نسخه 2.00.18
  • 205.1 MB

توضیحات

وایکینگ‌ها به سرزمین‌های پدری شما حمله کرده‌اند و پادشاه را به قتل رساند‌ه‌اند؛ اما با وجود شما همچنان کورسویی از امید در تاریکی دیده می‌شود. پس آماده باشید تا انتقام پدرتان را از وایکینگ‌های خبیث بگیرید.