BADLAND

  • نسخه 3.4.3
  • 167.1 MB

توضیحات

مشخص نیست این سرزمین نحس را چه کسانی به وجود آورده‌اند. ما تنها باید پیش برویم و از خطرات فرار کنیم. بازی زیبا و پرطرفدار BADLAND جهت دریافت رایگان.