Apple COVID-19

  • نسخه 5.0
  • 9.8 MB

توضیحات

با پاسخ دادن به چند سوال در اپلیکیشن رسمی اپل برای کووید ۱۹، قدم‌های بعدی برای رفع نگرانی‌هایتان را بدانید و با اطلاعات درست و معتبر، آگاهی و مصونیت خود از این بیماری را افزایش دهید.