‎Photo Retouch

  • نسخه 1.7
  • 45.4 MB

توضیحات

اشیا و نوشته‌های اضافی را تنها با یک تپ به طور هوشمند از عکس‌ها و فیلم‌ها حذف کرده و نتیجه‌ای یکدست و تمیز به دست بیاورید.