‎Photo Retouch

  • نسخه 1.9
  • 31.7 MB

توضیحات

اشیا و نوشته‌های اضافی را تنها با یک تپ به طور هوشمند از عکس‌ها و فیلم‌ها حذف کرده و نتیجه‌ای یکدست و تمیز به دست بیاورید.