پاکت | پیام رسان بانک شهر

  • نسخه 3.6.4
  • 24.2 MB

توضیحات

مشتریان بانک شهر با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانند تراکنش‌های مالی خود را روی بستر اینترنت دریافت نموده و هزینه‌های خود را دسته‌بندی و مدیریت کنند.