همراه پلاس فراز

  • نسخه 1.2.0
  • 19.6 MB

توضیحات

محصول فراز پلاس، اپلیکیشن همراه بانکِ بانک ایران زمین است که روی بستر کانال‌های یکپارچه بانک ایران زمین ساخته شده است.