سینماتیکت | Cinematicket

  • نسخه 4.1.8
  • 72.5 MB

توضیحات

به کمک اپلیکیشن سینماتیکت، فیلم‌های روی پرده سینما را مشاهده کنید، بلیت سینما تهیه کنید و بلیت‌های خود را به صورت دیجیتالی نگه دارید.